Tinichigeria

(+4) 0260 672 773

comenzi@tinichigeria.ro

Loc. Pericei, Nr. 60/R

Sălaj, România

Program

Luni-Vineri 08:00 - 17:00

Produsele noastre

TINICHIGERIA S.R.L. anunţă procedura de achiziţie pentru selectarea prestatorului de servicii pentru elaborarea Cererii de Finanţare, a Planului de Afaceri şi pentru Managementul Proiectului „Dezvoltarea activităţii de producţie a societăţii TINICHIGERIA S.R.L.”, conform prevederilor Ordinului nr. 1284/08.08.2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene.

1. Denumire solicitant: TINICHIGERIA S.R.L.

2. CUI: RO 7895639.

3. Adresa sediu social: Loc. Pericei, Nr. 60/R, Sălaj.

4. Telefon: 0740241486.

5. Fax: 0260672773.

6. E-mail: iosifballa@yahoo.com.

7. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: conform prevederilor Ordinului nr. 1284/2016 – procedura competitivă.

8. Sursa de finanţare a contractului: Fondul European de Dezvoltare Regională + Bugetul naţional / fondurile proprii TINICHIGERIA S.R.L.

9. Obiectul contractului și locul de implementare:

a. Obiectul contractului: prestare servicii de consultanță pentru elaborarea Cererii de finanţare, a Planului de afaceri şi pentru Managementul Proiectului;

b. Locul de implementare: Loc. Pericei, Nr. 60/R, Sălaj.

10. Tipul și durata contractului:

a. Tipul: contract de prestări servicii, conform documentaţiei de atribuire;

b. Durata contractului: minim 24 de luni de la semnarea contractului de prestări servicii.

11. Valoare estimată: 428.553,00 lei/ 90.000,00 euro.

12. Informaţii, clarificări:

a. Documentaţia se poate obţine gratuit de la sediul TINICHIGERIA din Loc. Pericei, Nr. 60/R, Sălaj, persoana de contact: Iosif Balla, de Luni – Vineri: 8,00–16,00, poate fi solicitată prin fax sau email;

b. Data şi ora limită pentru solicitarea clarificărilor: 04.03.2019 ora 16:00. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0740241486, e-mail: iosifballa@yahoo.com, persoana de contact: Iosif Balla.

c. Data şi ora limită pentru transmiterea clarificărilor: 05.03.2019, ora 16:00.

13. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 12.03.2019, ora 12:00.

14. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: TINICHIGERIA S.R.L. – Loc. Pericei, Nr. 60/R, Sălaj.

15. Limba de redactare a ofertei: Limba română.

16. Documentele ce urmează a fi prezentate de ofertanţi: conform documentului “Specificaţii tehnice”.

17. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare: Preţul se va exprima în lei sau euro, fără TVA.

18. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestări servicii: solicitantul privat va compara ofertele primite prin raportarea lor la toate cerinţele solicitate şi va alege oferta care îndeplineşte cerinţele tehnice şi prezintă avantaje faţă de acestea, la un raport calitate/preţ competitiv.

19. Cursul de referinţă leu/euro aplicabil pentru compararea preturilor ofertelor: 4,7617 lei.

Data: 01.03.2019